Omwille van de milieu-eisen hebben we een vaste mestopslag geplaatst.
De bak bestaat uit prefab betonelementen. De gier wordt opgevangen in een ondergondse mestput van 3m3. De elementen zijn geleverd door SIM beton Markelo.