Inmiddels bestaat ons melkveebedrijf alweer 4 jaar op de nieuwe locatie. We hebben door de jaren heen al ons eigen jongvee aangehouden, wat resulteerde in een snelle groei van het aantal melkkoeien. Momenteel is er sprake van een overbezetting in de stal. Ons doel is om nog verder te groeien en daarom besloten we tot uitbreiding van de ligboxenstal. De bouwtekeningen zijn klaar en we hebben met een aantal aannemers rond de tafel gezeten. De bedoeling is dat er eind augustus/begin september wordt gestart met de sloopwerkzaamheden, waarna de bouw kan beginnen. De stal wordt uitgebreid met 31,5 meter en zal plaats bieden aan 176 melkkoeien met bijhorend jongvee. De kelders worden 2 meter diep en dit keer zal de voergang ook onderkelderd worden om in de stalperiode voldoende mestopslag te hebben.


De bouwtekening